מאגר הידע

ניהול - שנה ג'

מה קורה אורח/ת. עדיין לא רשום ? להרשמה לחץ כאן | שכחת את הפרטים ?
יצירת קבוצה חדשה!
מאגר הידע > ניהול > ניהול - שנה ג' > פורום > שאלות מבחן קבלת החלטות

שאלות מבחן קבלת החלטות

אנא עזרתכם בפתרון המבחן
מגדר muna הודעה  הודעה #1, 06/11/19, 18:00
  1 . השלב האחרון בתהליך קבלת החלטות הינו :
א. הערכת ההחלטה
ב. אבחון הבעיה
ג. הערכת חלופות
ד. ניתוח קריטריונים
2. כאשר אין למקבל החלטות מספיק מידע שוררת:
א .וודאות
ב . אי וודאות
ג . סיכון
ד . סיכוי
3 . השלב הראשן בתהליך קבלת החלטות הינו :
א . הכנת מספר פתרונות חלופיים
ב . הערכת קריטריונים
ג . תכנית חד פעמית
ד . יעדים חברתיים
4 . מנהיג הפועל מתוך דבקות בערכים וברגשות בקבלת החלטות הוא :
א . אי רציונאלי מחממת מניע
ב . פועל לפי מודל החלטה חוץ ריציונאלי
ג . לובש הכובע האדום בכובעי החשיבה
ד . אף תשובה לא נכונה
5 . כאשר אני רוצה לקבל החלטה קיצונית מומלץ ש ...
א . אקבל החלטה לבד
ב . אמנה קבוצע
ג. אתייעץ במומחים ( אשתמש בחוות דעתם )
ד . אמנה יועץ בודד ואתן לו להחליט
6 . הפרמטרים בהם נדרש להתחשב בתהליך קבלת ההחלטות הינם :
א . מקבל ההחלטה, התוצאה , השפעות
ב . עיתוי , אופי ההחלטה, מקבל ההחלטה
ג . מקבל ההחלטה, העיתוי, השפעות למיניהם
ד . עיתוי , מידת רציונאליות , השפעות למיניהם
7 . כשאדם לקח החלטה שאינה מתיישבת עם המטרה המוצהרת נוכל לומר :
א . שהוא אינו רציונאלי שכן אינו פועל להשגת המטרה
ב . שהוא רציונאלי אם מטרתו שונה מהמוצהר
ג . שפועל לפי גישה חוץ ריציונאלית
ד . שהוא לא רציונאלי מחמת מידע
8. אחד היתרונות של קבלת החלטה ע"י אדם יחיד
א . מהירות ההחלטה
ב . אין צורך לשווק ההחלטה
ג . נטייה לרציונאלית
ד. זמינות המידע
9 . מודל החלטות חכמות :
א. מאפשר הימנעות מאי ודאיות ע"י פרופיל סיכון
ב. מתחיל בבעיה ומסתיים בלוח תוצאות
ג . הקרוב ביותר לרציונאלי טהור
ד . מראה כיצד להעלות בעיה לסדר היום הציבורי
10. היכולת להשפיע על אחרים נקראת :
א . עוצמה
ב. התלכדות
ג. מוטיבציה
ד. הערכה
11. כאשר יש למקבל החלטות מידע מקיף ומדויק קיימת
א. אי וודאות
ב. הסתברות
ג. וודאות
ד. מדיניות
12. מה מהבאים הוא אחד מההסברים לכך שהרציונאליות האנושית מתוארת כרציונאלית מוגבלת או רציונאלית חסומה :
א . לתפישה האנושית שלנו מוגבלות רבות
ב. האילוצים הארגוניים של מקבלי ההחלטות
ג . השיקולים של מקבל ההחלטות
ד. כל התשובות נכונות
13 . מהו מתאם המחקר האקדמי העיקרי ( דיסציפלינה אקדמית ) שבבסיס קבלת ההחלטות ההתנהגותיות
א . מתמטיקה
ב. פסיכולוגיה
ג. תורת המשחקים
ד. חקר ביצועים.
14 . כאשר אנשים בוחרים בין חלופיות יכולות להיות בבחירתם מספר בעיות , מה מהבאים מתאר בעייתיות , מה מהבאים מתאר בעייתיות שכזו
א. כל התשובות נכונות
ב . הם מזהים נכונה את כל הקריטריונים הרלוונטים להחלטה
ג. הם מתחשבים בכל החלופות
ד. חלק מהקרטירונים מקבלים חשיבות מוגזמת בצורה לא מודעת בגלל השפעות שונות של ניסוח או אופן ההצגה שלהם ( אפקט הייצגוג )
15 . איזה מההיגדים הבאים לגבי " רציונאלית מוגבלת " נכון :
א. רציונאליות מוגבלת נמצאת בבסיס הגישה הנורמטיבית לקבל החלטות
ב . רציונאליות מוגבלת מסבירה מדוע פרט או גוף כלשהם מסתפקים במינימום הנדרש של ראיות טובות בצורה ולא אופטימאלית לצורך קבלת החלטה כלשהי או מודל השבעת הרצון
ג. רציונאלית מוגבלת מאפיינת אנשים בעלי עצלנות קוגניטיבית
ד .אף תשובה לא נכונה
16 . כאשר מנהל חברה שותק הוא :
א. פוחד להתחייב
ב. נתון ללחצים
ג. מפגין חוזקה
ד. מפגין חולשה
17. הצורך במידע בארגונים נובע מ :
א . אורך חיי מוצר ההולך ומתקצר בעקבות התפתחות טכנולוגית
ב . החיוניות שלו לצורך קבלת ההחלטות
ג . התפתחות הגלובליזציה ושווקים בינלאומיים המרוחקים פיזית
ד . רק תשובות ב + ג נכונות
ה . תשובות א + ב + ג נכונות
18. מה מהבאים מתאר את סוג הרציונאליות של הגישה הנקראת קבלת החלטות התנגותיות :
A . רציונאלית מוגבלת
B בחירה בחלופה שמניחה את הדעת של מקבל ההחלטה
א. רק A נכון
ב. רק B נכון
ג. A ו- B נכונים
ד. A וגם B לא נכונים
19. מה מהמשפטים הבאים נכון לגבי תורת הערך של כהנמן ןטברסקי ?
א. תורה זו טוענת שההפסד כואב יותר מאשר רווח משמח
ב. תורה זו טוענת שאנשים הם שונאי סיכון במצבי רווח ואוהבי סיכון במצבי הפסד
ג. תורה זו טוענת שניתן למסגר את אותו מצב כרווח או כהפסד ולגרום להחלטות שונות
ד. תורה זו טוענת שהיחס לרווח או להפסד תלוי במצבו הכספי של האדם
21 . במחקר קבלת החלטות מקובל להאמין שלאדם יש 2 מערכות חשיבה :
א. SYSTEM1 – מהירה , חסכונית במשאבים קוגנטיבים , אוטומטית ורגשעת
ב. SYSTEM 2 – מאופיינת בחשיבה מודעת , שיטתית , מחושבת , איטית ומדוייקת .
באיזו מערכת מתקבלות רוב ההחלטות בחיי האם והאב ?
א. SYSTEM 1
ב. SYSTEM 2
ג . שווה בשווה בין 2 המערכות
ד. המצב שונה בין גברים לבין נשים , אצל גברים רוב ההחלטות ב SYSTEM 2 אצל נשים רוב ההחלטות ב SYSTEM 1
22 . איזה מהאסטרטגיות הבאות יובילו לשיפור קבלת החלטות
א. שימוש במודלים לינאריים ב . נטרול רגשות
ג. איזון רגשות ד . א + ב
ה . ג + ד
23 . ההבדל בין החלטות קטנות לגדולות תלוי ב ..
א . מידת השפעתן ב . היקפן
ג . מידת המחויבות ד . מידת זמינותן
24 . מה הן אופיין של החלטות
א. עומדות בפני עצמן
ב. תלויות בנסיבות החיים האישיות
ג. לא עומדות בפני עצמן
ד. ב + ג
ה. אף אחת מהתשובות לא נכונה
25 . מה מהבאים נכון לגבי רגשי חרטה ?
A . חרטה נובעת מהפער בין ציפיות לתוצאה בפועל
B . חרטה נובעת מהפער בין תוצאה שהשגנו לתוצאה הטובה ביותר שיכולנו להשיג
א . רק משפט A נכון
ב . משפטים A ו – B נכונים
ג . משפטים A ו- B לא נכונים
ד . רק משפט B נכון
שאלות פתוחות :
1 . הרברט סיימון טען שיש להבחין בין שני תהליכים חשובים בתהליך קבלת החלטות : עובדות וערכים
א . הסביר טענה זאת
ב . תאר החלטה שקיבל אחד המנהיגים הפוליטיים בישראל או בעולם
ג . הדגם את הטענה תוך ניתוח ההחלטה
2 . תהליך קבלת החלטות
א . הגדר תהו תהליך קבלת החלטות והסבר את חשיבותו
ב . ציין והסבר 2 גישות בקבלת החלטות ( 3 מאפיינים לכל גישה )
ג . ציין 4 שלבים בתהליך קבלת החלטות
ד . ציין סגנון מקבל החלטות מומלץ ביותר ונמק
ה . ציין סגנון מקבל החלטות שאינו מומלץ ונמק
3 . הסביר את המושגים יעילות ואפקטיביות במה הם שונים ובמה הם דומים . הביא 3 דוגמאות והסביר אותן
4 . טיצ'י ובניס טוענים כי יש להבחין בין 3 משורים בקבלת החלטות : החלטות הנוגעות לאנשים, החלטות הנוגעות לאסטרטגיה , החלטות הקשורות לניהול משברים .
א . תן דוגמא להחלטה מכל סוג שצריך לקבל מנהל בית ספר יסודי שנפתח השנה
ב . התייחס לקבלת החלטות בחדר מיון, לאחר תאונת דרכים מרובת משתתפים והסבר כיצד יפעל הצוות בהתייחס ל 3 המישורים שהוזכרו .   

פרטים
מנהל/ת: f_keren

חברים (3)
Google
עשרת הגדולים
שםקבצים
מגדר f_keren 255
מגדר sammy 0
מגדר turbomax 0
מטרת המאגר
לספק למחלקות במוסדות הלימודים השונים פלטפורמה לניהול חומר לימודי, הודעות, תמונות וקישורים בצורה הנוחה ביותר וללא מגבלות.שנה זו מנוהלת על ידי f_keren
לפניות כלליות בנושא האתר - לחצו כאן.
כל הזכויות שמורות לאתר הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון. תקנון המערכת.
אין להעתיק או לפרסם בכל דרך שהיא חומר המופיע במאגר. 
דירות להשכרה בבאר שבע | שותפים באר שבע | עבודה בחו"ל